Phương Thức Thanh Toán Và Pháp Lý Dự Án

Phương thức thanh toán

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN & PHÁP LÝ

Tiến Độ Thanh Toán Được Chia Thành 3 Lần

Lần 1: Đặt Cọc 200.000.000 VNĐ

Lần 2: Công Chứng Chuyển Nhượng, Thanh Toán 90% Tổng Giá Trị Hợp Đồng

Lần 3: Thanh Toán Toàn Bộ Số Tiền Còn Lại

Pháp Lý
- Đã có quyết định giao đất chính thức số 2552/QĐ-UB của UBND TP.HCM ngày 12/06/2007

- Đồ án qui hoạch chi tiết xây dựng đô thị 1/500 số 1985/KĐQT-SQHKT ngày 17/07/2009

- Quyết định về việc phê duyệt qui hoạch chi tiết  1/500 khu nhà ở Thiên Lý  của UBND quận 9 số 304/QĐ-UBND Quận 9 ngày 12/08/2009

- Bàn giao giấy chứng nhận từng thửa cho khách hàng.

- Bàn giao nền đầy đủ cơ sở hạ tầng 100%.